Döğme Akaryakıt Turizm Spor İnşaat ve Tic. Ltd. Şti tarafından işletilen Londra Camping isimli Shell Akaryakıt İstasyonunun içerisinde ve çevresinde yer alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Döğme Akaryakıt Turizm Spor İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Akaryakıt istasyonumuzun, giriş kapıları, dış cephesi, dış saha kısmı, market kısmı, yönetim binalarının içi ve dışı, otoparkı ve güvenlik kulübesi alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla; akaryakıt istasyonunun güvenliğinin sağlanması, çalışanların ve müşterilerin güvenliğinin sağlanması, suç ve ihlal teşkil eden eylemlerin tespiti amaçlarıyla sesli görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim birimi tarafından denetlenmektedir.

Bu vasıtayla elde edilen kişisel veriler (sesli görüntüler), Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ve yarı otomatik yollarla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Güney Yan Yol Caddesi No:16 Bakırköy/İstanbul adresine yazılı olarak veya info@dogmeakaryakit.com e-posta adresine iletebilirsiniz.